Hội nghị kiện toàn ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2021 -2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày, 27/12/2021. Chi đoàn trường mần non Tuổi Ngọc tổ chức hội nghị kiện toàn Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2021-2022.